Wyœwietl wiêksz¹ mapê

Gabinet Weterynaryjny "Folwark Zwierzęcy",
lek. wet. Monika Dolat,
ul. Waliszewskiego 6, 31-268 Kraków
(na Zielonki, Skałę
NIP: 713-278-54-96
e-mail:emdolat@gmail.com

Do gabinetu zapraszam w godzinach:

Najkorzystniej jest umówić siê na wizytę telefonicznie, na konkretną godzinę. To zaoszczędzi Państwu czasu a zwierzakom nerwów.

Oferujemy również wizyty domowe ( po telefonicznym ustaleniu terminu).

TELEFONY